Anvisningar för utställare

1   Bild och text till folder, annons i lokalpressen och hemsida.

Skriv in texterna i ett ordbehandlingsprogram. Vänsterställd text utan formatering eller tabulering. Bilderna ska ha en upplösning på 300 dpi. Skicka till din förening.

2   Onsdagsmusik med konstvisning

Den första onsdagen efter vernissagehelgen på Karby Gård försöker vi ordna en kvällsvisning av aktuell utställning. Ett möte mellan publik och konstnärer, där konstnärer berättar lite om sin konst.

Föreslå gärna själv musiker men samordning och bokning måste göras av musikansvarig för Karby Gård.  Tänk på att ha lång framförhållning.

3   Egna affischer

Vid produktion av egna affischer och vernissagekort måste korrekt Karby-logga finnas på allt tryckt/duplicerat material (finns hos varje förening).

5   Samlingsutställning

Vid alla samlingsutställningar skall en ansvarig kontaktperson utses i respektive förening.

6   Omkostnader

Respektive förening ansvarar för de eventuella omkostnader som kan uppstå.

7    Nyckel

Nyckel till Karby Gård finns att låna hos respektive förening. Larmet går till det övre låset på ytterdörren. Det nedre låset fungerar som ett vanligt dörrlås.

Glöm ej att larma lokalen när du lämnar den genom att låsa det övre låset. Innan dess, försäkra dig om att ingen finns på övre våningen. Finns någon kvar så går larmet så fort den personen rör sig inomhus och orsakar utryckning från vaktbolag, med kostnader.

Nödutgångarna ska också låsas inifrån. När dörrarna är låsta och det finns folk i lokalen låter en “larmsignal” från dörrarna. Denna tystnar en stund efter att övre låset i ytterdörren stängts.

Nyckel till nödutgångarna finns i nyckelboxen i kapprummet och öppnas med en kod som fås av platschefen.

8   Affischer

Affisch i A3-format ska alltid sättas upp i de två anslagstavlorna utomhus vid de två parkeringsplatserna samt de utanför och inuti huvudbyggnaden. Nyckel till anslagstavlorna hänger på en krok i köket.

10   Hängning

Hängning sker torsdag – fredag i vernissageveckan. Stäm alltid av användningen av podier med konsthantverkarna. Belysning sätts på enligt info på väggen.

Spotlights justeras av personal på Karby på fredag eftermiddag. Dessa får ej justeras på egen hand eftersom de så lätt går sönder. Behöver du mer info, kontakta platschefen på info@karbygard.se eller 070–350 70 16.

12   Städning

Lokalerna städas fredagar. All annan städning, t ex mellan lördagen och söndagen måste utföras av utställarna själva. Soptunna finns utomhus nedanför handikapprampen.

13   Förfriskningar till vernissage

Inköp och organisation runt detta ombesörjs av utställare.

14   Prislistor

Se till att utställningsvärden har tillräckligt antal prislistor. Se även till att utställningsvärden har CV och annat infomaterial om konstnärerna.

15   Utställningsvärdar

Utställaren måste själva ordna värd under utställningens öppettimmar.

16   Formalia

Utställarens eller utställarnas personnummer samt namn och adress måste skrivas på en av försäljningsblanketterna. Lämna blanketterna och besöksstatistiken till platschefen: info@karbygard.se.

17   Provision till Föreningen Karby Gård

Föreningen Karby Gård tar 15 procents provision på försåld konst av utställare som tillhör medlemsföreningarna.

För övriga debiteras 25 procent. Av detta tar Föreningen Karby gård 15% och arrangerande förening 10%.

Om utställare är momspliktiga beräknas provisionen på försäljningsbeloppet exklusive moms.

Föreningen Karby Gård debiterar konstnären efter avslutad utställning.

18   Sista utställningsdagen

Konstnären/konstnärerna ska finnas på plats, när utställningen slutar för utlämning av konstverk och för att ta emot betalning. Utställningen tas ner söndag, dock ej före kl 16. Ha med eget omslagsmaterial till sålda verk.

19   Efter utställningen

Ta bort eventuella podier eller vitrinskåp. Ta bort nummerlappar från väggarna. Städa i köket efter din utställningsperiod. Se också till att du inte har något kvar i kylskåpet. Glöm inte att ta bort affischer ur skåpen nere vid parkeringarna och att returnera nyckel.

Vid akutfall på helgerna med fara för fastigheten eller risk för person, ring Redab:s journummer

070-191 37 37  eller 112.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *