Om Karby Gård

Karby Gård ligger i en gammal kulturbygd, strax söder om Täby Kyrkby. Gården nämns första gången i skrift år 1293 under namnet Karleby. Den heliga Birgittas far, lagmannen Birger Persson ägde Karby i början av 1300-talet. Eftersom rika familjer på den tiden flyttade runt mellan sina gårdar är det inte omöjligt att Birgitta lekt på gårdsplanen som barn.Den äldsta bevarade byggnaden är Västra Flygeln som har källarmurar från 1600-talet, timrade väggar och rester av ett gammalt tak.

Genom åren har Karby bebotts av adel, präster och bönder. Här har bott höga militärer och drivits pensionat. Alrik Mattson var den siste private ägaren av Karby när kommunen köpte gården 1958.

Sin roll som kulturcentrum fick Karby redan på 60-talet. Först lite trevande som ett rent konstcentrum men efterhand med bredare verksamhet och mer ordnade former.

Idag drivs verksamheten av Föreningen Karby Gård, med ett tiotal underföreningar med olika inriktningar och mer än 700 medlemmar. Först kunde man bara använda huvudbyggnaden, men 1995 bildades en arbetsgrupp och en stiftelse för att kunna ställa i ordning gårdens förfallna västra flygel och hönshuset.

Renoveringen av västra flygeln gjordes med hjälp av sponsorbidrag i form av skänkt material och pengar, sålda vänskapsbevis, stora ideella insatser och beredskapsarbete. Omvandlingen av det då helt fallfärdiga hönshuset gjordes också med mycket omfattande ideellt arbete av medlemmarna, sponsorbidrag och kommunalt stöd och byggnaden kunde återinvigas i sin nya funktion 1998.

Se bildspel om renoveringen här

De bägge upprustade lokalerna blev ett viktigt tillskott för den mångskiftande verksamhet man bedriver. Kontinuerligt har man med kommunens hjälp också arbetat långsiktigt för att ställa i ordning parken som nu gjorts tillgänglig för alla.

Läs mer om sevärdheter nära Karby

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *