Sevärdheter nära Karby

Täby kyrka

Täbys välbevarade medeltidskyrka är berömd för sina praktfulla väggmålningar av Albertus Pictor. Kyrkan byggdes i mitten av 1200-talet, sakristian tillkom under 1300-talet och efter en brand vid mitten av 1400-talet ersattes det gamla platta innertaket av trä med tegelvalv.

Under 1480-talet pryddes kyrkan invändigt med kalkmålningar av den berömde mästaren Albertus Pictor (Albert målare) och hans medarbetare. Scener med motiv ur Bibeln breder ut sig över valven som tecknade serier. Här finns ett myller av bibliska och kyrkliga figurer, klädda som samtidens adel, präster, borgare och bönder och ofta utförda som fantasifulla karikatyrer. Den mest kända av dessa målningar är den där en riddare spelar schack med Döden, ett motiv som senare Ingmar Bergman använde i sin film Det sjunde inseglet. Att målningarna i Täby är en sådan attraktion beror både på deras höga konstnärliga värde, att de aldrig varit överkalkade och att de aldrig ”förbättrats” vid någon restaurering.
Mer om Täby Kyrka

Runriket

Trakten runt Karby och Vallentunasjön är Sveriges rikaste när det gäller runstenar. I besöksområdet Runriket i Vallentuna och Täby kan du uppleva runstensmiljöerna och historien på egen hand i ett vackert landskap. Runriket består av totalt 9 platser som alla ligger runt Vallentunasjön. För över tusen år sedan reste vikingar dessa stenar och på dem kan man läsa om deras gripande levnadsöden. Porten till Runriket finns vid platsen Jarlabankes bro strax norr om Täby kyrka. Där finns ett informationscenter med en utomhusutställning, en upplevelsepark och en rekonstruktion av det vikingatida monumentet Jarlabankes bro.kan du göra en djupdykning in i runstenarnas historia.
Mer om Runriket

Broby

Karby ligger i ett landskap med historiska spår från åtminstone Kristi födelse. I skogskanter och hagmark är det tätt mellan rester av hägnader och gravfält från romersk järnålder fram till vikingatid. Under flera år har man gjort utgrävningar runt Broby, som är Karbys granngård.
Mer om Broby

Såstaholm

Såstaholm ligger inom synavstånd från Karby Gård. Såstaholm var under många år känt som Höstsol och var ett hem för pensionerade skådespelare. Många av dessa aktörer som nu är borta har fått ge namn till rummen i byggnaden som numera drivs som en konferensgård.
Såstaholm.se

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *