top of page

Verksamheter

 

Karby Gård är ett livaktigt centrum för konstutställningar, musikkvällar, konsthantverkare, grafiker, sångkörer och orkestrar, kvilttillverkning och konstnärligt inriktade kurser.

 

Som Täbys kulturcentrum vill vi driva och utveckla verksamheterna för att locka fler barn och vuxna som besökare och för att flera kulturutövare ska känna att de har en naturlig hemvist i Täby. Dessutom hyrs lokalerna ut till fest, mottagningar och konferenser.

Medlemsföreningar:

Brunnsoktetten

Brunnsoktetten består av nio blåsare som mest spelar brunnsmusik från förra sekelskiftet, men ibland också lite modernare musik. 
Denna lilla orkester är perfekt att använda både vid arrangemang där utrymmet inte tillåter en stor orkester, såväl som vid större evenemang.

Oktettmusiken hade sin storhetstid kring förra sekelskiftet då militärmusiker och andra yrkesmusiker drygade ut sin kassa genom att exempelvis spela vid de många brunnshotellen eller musicera till dansen, alternativt hålla konsert i stadsparken. Vår repertoar består till största delen av handskrivna originalnoter, från åren mellan 1885 och 1910. Vi är mycket glada över att ha räddat en stor del av dem, som vi spelar med stolthet.

www.brunnsoktetten.se

KarbyGrafikerna

 

KarbyGrafikerna är en förening som driver grafikverkstaden på Karby. Här visar vi medlemmar vår konst mitt i verkstaden bland värmehällar, tryckpressar och diverse verktyg som vi använder vid tryckningen. I vårt grafikgalleri finns etsningar, litografier,  serigrafier, datagrafik, collografier mm. Det mesta är i färg. När hela Karby är öppet finns alltid någon grafiker där och kan svara på frågor.
www.karbygrafikerna.se

Konstrundan Täby-Vallentuna

Konstrundan Täby-Vallentuna är ett samarbete mellan konstnärer och konstintresserade i Täby och Vallentuna. Den första helgen i oktober varje år anordnas en konstrunda med ateljébesök hos konstnärer och konsthantverkare i kommunerna. Dessutom visas samlingsutställningar med de medverkande på Karby Gård i Täby och Vallentuna Kulturhus. För att delta som utställare ansöker man  och bedöms av en fristående jury som varje år har ny sammansättning. Inval brukar ske i mars.

Konst i Roslagens representant Täby är Cecilia Bireliu

 

Kören Fyrklang

 

Kören Fyrklang i Täby bildades 1980 och har ett 50-tal medlemmar.  I körens repertoar ingår folkmusik, jazz, pop och sakral musik och man uppträder både runt om i Sverige och utomlands.  Varje år ger man vår/försommar- och adventskonserter i Tibble kyrka i Täby. På höstarna åker kören på internat och övar intensivt en helg.
www.fyrklang.com

 

Runtäcket

 

Runtäcket är en av ca 90 lokalgrupper under den riksomfattande kviltföreningen Rikstäcket. Rikstäcket firade 25-årsjubileum 2013. Runtäcket bildades 1991 och består idag av ca 20 syglada damer. Vi träffas var tredje tisdagskväll och syr och lär om kvilt och kviltning.

Täby Blås

 

Täby Blås är en symfonisk blåsorkester som har verkat med Täby kommun som bas sedan 1973.  Verksamheten är mycket varierad och består av det mesta, från kyrkokonserter till marschmusik. Orkestern består av cirka fyrtio medlemmar, som alla är fritidsmusiker. I orkestern ingår även Brunnsoktetten som spelar originalmusik från förra sekelskiftet i. Perfekt att använda om man vill ha den rätta brunnsatmosfären.
www.tabyblas.se

Täby Konsthantverkare

 

Täby Konsthantverkare driver butiken i Västra flygeln. Vi säljer keramik, textil, stickat, silver, smycken, glas, smide och hantverk av trä och näver. Varje säsong visar också inbjudna gästutställare sina alster där.

Täby Konstnärer

 

Föreningen Täby Konstnärer bildades 1962 med syftet att skapa intresse för konstnärers verksamhet, kontakt med samhället och att främja medlemmarnas konstnärliga utveckling. Föreningen har 70 medlemmar och anordnar ett antal utställningar per år. Verksamheten på Karby Gård var från början i ateljéform. Idag är det enbart KarbyGrafikerna som har arbetslokaler på Karby Gård.
www.tabykonstnarer.se

Täby Konstvänner

 

Täby Konstvänner, TKV, bildades 1948 och har sedan dess bedrivit en livaktig
verksamhet. TKV har ca 300 medlemmar och är till för alla konstintresserade.
TKV anordnar utställningar, visningar, konstföreläsningar, konstresor m.m. Det
stora konstlotteriet är en av årets höjdpunkter. TKV delar årligen ut ett stipendium till en ung konststuderande med anknytning till Täby. TKV håller främst till på Karby Gård och samarbetar med Föreningen Karby Gård och övriga
kulturföreningar där. Du kan läsa mera om Täby Konstvänner på vår hemsida
www.tabykonstvanner.se

 

 

Täby Toner

 

Täby Toner är en profan, blandad kör med ca 50 sångare. Sedan över 40 år bjuder vi på det mesta: Visor, folkmusik, pop, operor, klassiska verk och kyrkomusik. Vi sjunger vid nationaldagsfirandet på Karby Gård, uppträder vid majbrasan vid Ängsholmsbadet och ger traditionella vår och julkonserter. Kören uttrycker stor sångglädje och har höga ambitioner. Vi uppträder gärna på kalas, företag och i många andra trevliga sammanhang.
www.tabytoner.se

 

Från fallfärdigt till festlokal.

Bildspel om hur Hönshuset renoverades.

Karby logga vit med svart symbol och tex
bottom of page