Verksamheter

 

Karby Gård är ett livaktigt centrum för konstutställningar, musikkvällar, konsthantverkare, grafiker, sångkörer och orkestrar, kvilttillverkning och trädgårdsskötsel. Som Täbys kulturcentrum vill vi driva och utveckla verksamheterna för att locka fler barn och vuxna som besökare och för att flera kulturutövare ska känna att de har en naturlig hemvist i Täby. Dessutom hyrs lokalerna ut till fest, mottagningar och konferenser.

Medlemsföreningar:

KarbyGrafikerna

 

KarbyGrafikerna är en förening som driver grafikverkstaden på Karby. Här visar vi medlemmar vår konst mitt i verkstaden bland värmehällar, tryckpressar och diverse verktyg som vi använder vid tryckningen. I vårt grafikgalleri finns etsningar, litografier,  serigrafier, datagrafik, collografier mm. Det mesta är i färg. När hela Karby är öppet finns alltid någon grafiker där och kan svara på frågor.
www.karbygrafikerna.se.

Täby Konsthantverkare

 

Täby Konsthantverkare driver butiken i Västra flygeln. Vi säljer keramik, textil, stickat, silver, smycken, glas, smide och hantverk av trä och näver. Varje säsong visar inbjudna gästutställare sina alster. Dessutom ordnas varje år en mycket välbesökt julmarknad.

 

Kören Fyrklang

 

Kören Fyrklang i Täby bildades 1980 och har ett 50-tal medlemmar.  I körens repertoar ingår folkmusik, jazz, pop och sakral musik och man uppträder både runt om i Sverige och utomlands.  Varje år ger man vår/försommar- och adventskonserter i Tibble kyrka i Täby. På höstarna åker kören på internat och övar intensivt en helg.
www.fyrklang.com

Runtäcket

 

Runtäcket är en av ca 90 lokalgrupper under den riksomfattande kviltföreningen Rikstäcket. Rikstäcket firade 25-årsjubileum 2013. Runtäcket bildades 1991 och består idag av ca 20 syglada damer. Vi träffas var tredje tisdagskväll och syr och lär om kvilt och kviltning.

Täby Blås

 

Täby Blås är en symfonisk blåsorkester som har verkat med Täby kommun som bas sedan 1973.  Verksamheten är mycket varierad och består av det mesta, från kyrkokonserter till marschmusik. Orkestern består av cirka fyrtio medlemmar, som alla är fritidsmusiker. I orkestern ingår även Brunnsoktetten som spelar originalmusik från förra sekelskiftet i. Perfekt att använda om man vill ha den rätta brunnsatmosfären.
www.tabyblas.se

Täby Konstnärer

 

Föreningen Täby Konstnärer bildades 1962 med syftet att skapa intresse för konstnärers verksamhet, kontakt med samhället och att främja medlemmarnas konstnärliga utveckling. Föreningen har 70 medlemmar och anordnar ett antal utställningar per år. Verksamheten på Karby Gård var från början i ateljéform. Idag är det enbart KarbyGrafikerna som har arbetslokaler på Karby Gård.
www.tabykonstnarer.se

Täby Konstvänner

 

Täby Konstvänner, TKV, bildades 1948 och har sedan dess bedrivit en livaktig
verksamhet. TKV har ca 300 medlemmar och är till för alla konstintresserade.
TKV anordnar utställningar, visningar, konstföreläsningar, konstresor m.m. Det
stora konstlotteriet är en av årets höjdpunkter. TKV delar årligen ut ett stipendium till en ung konststuderande med anknytning till Täby. TKV håller främst till på Karby Gård och samarbetar med Föreningen Karby Gård och övriga
kulturföreningar där. Du kan läsa mera om Täby Konstvänner på vår hemsida
www.tabykonstvanner.se

 

 

Täby Toner

 

Täby Toner är en profan, blandad kör med ca 50 sångare. Sedan över 30 år bjuder vi på det mesta: Visor, folkmusik, pop, operor, Beethovens 9:e symfoni osv. Körkonserter vid Nationaldagsfirandet på Karby, traditionell julkonsert i Täby kyrka mm uttrycker sångglädje och höga ambitioner. Kören uppträder också gärna på kalas mm.
www.tabytoner.se

Täby Vallentuna Trädgårdsförening

 

Vårt motto är “TILL NYTTA, LUST OCH FÄGRING”. Vi vänder oss till dig som vill dela ditt trädgårdsintresse med andra. Genom att delta i våra arrangemang av olika gemensamma aktiviteter med trädgårdstema ger vår verksamhet dig både nya kontakter och kunskaper. De flesta av våra möten hålls i klubblokalen Hönshuset på Karby Gård. Bredvid Hönshuset ligger föreningens örtagård. Den är vårt ansikte utåt. Örtagården hålls i stånd med benäget bistånd av föreningens medlemmar.
www.tabyvallentunatradgard.se

Från fallfärdigt till festlokal.

Bildspel om hur Hönshuset renoverades.

Karby logga vit med svart symbol och tex