Karby Gårds Medlemsföreningar

Verksamheten på Karby Gård drivs av Föreningen Karby Gård. Medlemmar i föreningen är tio kulturföreningar som tillsammans skapar det utbud av utställningar och aktiviteter som finns på Karby Gård. Medlemsföreningarna består av fem olika konstnärsgrupper, två körer och två orkestrar, samt en konstförening.

Image link

Brunnsoktetten

Brunnsoktetten består av nio blåsare som mest spelar brunnsmusik från förra sekelskiftet, men ibland också lite modernare musik. 
Denna lilla orkester är perfekt att använda både vid arrangemang där utrymmet inte tillåter en stor orkester, såväl som vid större evenemang.

Oktettmusiken hade sin storhetstid kring förra sekelskiftet då militärmusiker och andra yrkesmusiker drygade ut sin kassa genom att exempelvis spela vid de många brunnshotellen eller musicera till dansen, alternativt hålla konsert i stadsparken. Vår repertoar består till största delen av handskrivna originalnoter, från åren mellan 1885 och 1910. Vi är mycket glada över att ha räddat en stor del av dem, som vi spelar med stolthet.
Kontakt: Jan Thor

www.brunnsoktetten.se

KarbyGrafikerna

Karbygrafikerna är en förening med ca 20 medlemmar som driver grafikverkstaden på Karby Gård. Här visar vi medlemmar vår konst mitt i verkstaden bland värmehällar, tryckpressar och diverse verktyg som vi använder vid tryckningen. Till försäljning i vårt galleri finns etsningar, litografier, serigrafier, datagrafik, collografier, posters, konstkort m.m.
Kontakt. Pia Edstedt

www.karbygrafikerna.se

Konstrundan Täby Vallentuna

Konstrundan Täby Vallentuna är en förening för konstnärer och konsthantverkare i Täby och Vallentuna. Den första helgen i oktober 2024 anordnas en konstrunda med ateljébesök hos föreningens medlemmar.  Dessutom visas samlingsutställningar med de medverkande på Karby Gård i Täby och Vallentuna Kulturhus. För att bli medlem ansöker man och bedöms av en fristående jury som varje år har ny sammansättning. Inval brukar ske i mars.
Kontakt: Cecilia Birelius

www.tabyvallentunakonstrunda.se

Kören Fyrklang

Kören Fyrklang i Täby bildades 1980 och har ett 50-tal medlemmar. I körens repertoar ingår folkmusik, jazz, pop och sakral musik och man uppträder både runt om i Sverige och utomlands. Varje år ger man vår/försommar- och adventskonserter i Tibble kyrka i Täby. På höstarna åker kören på internat och övar intensivt en helg.
Kontakt: Maria Hybbinette

www.fyrklang.com

Runtäcket

Runtäcket bildades 1991 och består idag av ca 20 syglada damer, som träffas var tredje tisdagskväll och syr och lär om kvilt och kviltning. Runtäcket är en av ca 90 lokalgrupper under den riksomfattande kviltföreningen Rikstäcket.
Kontakt: Lena Hoppe

Täby Blås

Täby Blås har verkat med Täby kommun som bas sedan 1973. Orkestern består av ca 40 fritidsmusiker och en professionell dirigent.
Symfonisk blåsmusik är vår musikaliska grund men repertoaren spänner över marscher, klassiska stycken, filmmusik, psalmer med mera.

Täby Blås framträder både som symfonisk blåsorkester och paraderande musikkår och vi kan på detta sätt förgylla speciella tillfällen med härlig blåsmusik.
Vi har medverkat bland annat vid första maj-parader, norska nationaldagsparader, butiksinvigningar i Täby centrum samt jubileer som Flyget 100 år i Hägernäsviken.
Kontakt: Arne Kåhre

www.tabyblas.se

Täby Konsthantverkare

Täby Konsthantverkare vill främja intresset för konsthantverk genom utställningar och butiken i Västra flygeln. I butiken finns keramik, textil, silver, smycken, glas, smide och trä mm. Inbjudna gästutställare kan visa sina verk i galleridelen. Föreningen arrangerar också större utställningar i huvudbyggnaden med framstående konsthantverkare.

Vill du bli medlem, välkommen att beskriva vad du gör och bifoga några bilder och gärna länkar till hemsida, Instagram eller motsvarande. Föreningen gör en preliminär bedömning och kan sedan be att få se verken vid ett beslutande medlemsmöte. Föreningen väger också in vilka materialslag som redan finns representerade i utställningar och i butiken.
Kontakt: Bitte Dahlkild

Täby Konstnärer

Föreningen Täby Konstnärer bildades 1962 med syftet att skapa intresse för konstnärers verksamhet, kontakt med samhället och att främja medlemmarnas konstnärliga utveckling. Föreningen har 60 medlemmar och anordnar ett antal utställningar per år på Karby Gård.
Kontakt: Gunilla Luiga

www.tabykonstnarer.se

Täby Konstvänner

Täby Konstvänner, TKV, bildades 1948 och har sedan dess bedrivit en livaktig
verksamhet. TKV har ca 250 medlemmar och är till för alla konstintresserade.
TKV anordnar utställningar, visningar, konstföreläsningar, konstresor m.m. Det stora konstlotteriet är en av årets höjdpunkter. TKV delar årligen ut ett stipendium till en ung konststuderande med anknytning till Täby. TKV håller främst till på Karby Gård och samarbetar med Föreningen Karby Gård och övriga kulturföreningar där. Du kan läsa mera om Täby Konstvänner på vår hemsida.
Kontakt: Lottie Falkenberg

www.tabykonstvanner.se

Täby Toner

Täby Toner är en profan, blandad kör med ca 50 sångare. Sedan över 40 år bjuder vi på det mesta: Visor, folkmusik, pop, operor, klassiska verk och kyrkomusik. Vi sjunger vid nationaldagsfirandet på Karby Gård, uppträder vid majbrasan vid Ängsholmsbadet och ger traditionella vår och julkonserter. Kören uttrycker stor sångglädje och har höga ambitioner. Vi uppträder gärna på kalas, företag och i många andra trevliga sammanhang.
Kontakt: Cecilia Aflodal

www.tabytoner.se