Vad händer på Karby Gård?

Karby Gård är ett livaktigt centrum för konstutställningar, musikkvällar och andra kulturverksamheter. Här bidrar konstnärer, konsthantverkare, grafiker, sångkörer, orkestrar och kvilttillverkare till den omfattande kulturverksamheten.

Som Täbys kulturcentrum vill vi driva och utveckla verksamheterna så att fler barn, ungdomar och vuxna vill besöka Karby Gård och ta del av vårt kulturutbud. Vi vill också verka för att flera kulturutövare ska känna att de har en naturlig hemvist i Täby.

De fina lokalerna hyrs dessutom ut till fester, mottagningar, konferenser och kurser.

Verksamheten på Karby Gård

Täby Kommun äger Karby Gård. Föreningen Karby Gård hyr gården och ansvarar, genom sina tio medlemsföreningar och sin styrelse, för kulturverksamheten på gården.
Medlemmar är sex konstföreningar, Täby Konstnärer, Täby Konsthantverkare, Konstrundan Täby Vallentuna, Runtäcket, Karby Grafikerna och Täby Konstvänner samt fyra musikföreningar, Täby Blås, Brunnsoktetten, Täby Toner och Fyrklang.

Image link

Kort om Karby Gårds historia

Karby gård ligger i ett område där vikingarna under järnåldern hade ett starkt fäste. Karby gård var redan då en storgård och tillhörde säkerligen vikingahövdingen Jarlabanke.

Den mäktige lagmannen, Birger Persson, far till heliga Birgitta, ägde gården under 1300-talet. Han ägde många gårdar i Uppland. Kanske är Birgitta född på Karby gård, kanske lekte hon här som barn. Många ägarbyten och andra förändringar följde genom åren.

1958

Täby Kommun köper gården

1969

Karby Gård Konstnärscentrum skapas

2010

Föreningen Karby Gård bildas och får ansvar för kulturverksamheten på gården.

Image link
Image link

Veta mer

Mer om Karby Gårds historia finns i skriften ”Täby Kulturcentrum Karby Gård – från karlarnes by till konstnärernas gård” av Gudrun Cavalli.